Sisi dhidi ya ulimwengu

Alikuwa akiitwa Abu Zakariyyah Yahyaa bin ´Awn bin Yuusuf al-Khuzaa´iy al-Qayrawaaniy al-Maalikiy. Baba yake alikuwa ni ´Awn bin Yuusuf ambaye alikuwa ni mwanachuoni mkubwa wa Maalikiyyah.

Moja katika maneno yake ni:

“Viumbe wote ni maadui wa watu. Watu wote ni maadui wa waislamu. Watu wote ni maadui wa Ahl-us-Sunnah.”

Baadhi ya wanachuoni wamesema:

“Alikuwa ni mkali kwa Ahl-ul-Bid´ah na alikuwa ni mwenye kushikamana na Sunnah.”

Abu Zakariyyah amezaliwa 211 na kufariki 298.

Check Also

al-Barbahaariy aliwasusa Ahl-ul-Bid´ah kwa mkono na mdomo wake

149- Sharh-us-Sunnah Imeandikwa na al-Barbahaariy. Anaitwa Abu Muhammad al-Hasan bin ´Aliy bin Khalaf al-Barbahaariy. al-Barbahaariy …