Na mimi nasema vivyo hivyo

Nilimsikia babangu na Abu Zur´ah wakiamrisha kuwasusa Ahl-ul-Bid´ah wapindaji. Walikuwa wakali katika hilo.

Walikuwa wakikemea kutunga vitabu kwa maoni pasi na mapokezi.

Walikuwa wakikataza kukaa na watu wa falsafa na kusoma vitabu vyao na kusema:

“Watu wa falsafa kamwe hawatofaulu.”

Na mimi nasema vivyo hivyo.

Abu ´Aliy bin Hubaysh al-Muqriy amesema:

“Na mimi nasema vivyo hivyo.”

Shaykh wetu Ibn-ul-Mudhaffar amesema:

“Na mimi nasema vivyo hivyo.”

Shaykh wetu amesema:

“Hali kadhalika ndivyo ninavyosema.”

Check Also

al-Barbahaariy aliwasusa Ahl-ul-Bid´ah kwa mkono na mdomo wake

149- Sharh-us-Sunnah Imeandikwa na al-Barbahaariy. Anaitwa Abu Muhammad al-Hasan bin ´Aliy bin Khalaf al-Barbahaariy. al-Barbahaariy …