Kuoa mwezi wa Sha´baan na baada ya ´Aswr ni Sunnah?

Swali: Je, kufanya ndoa Sha´abaan na baada ya ´Aswr ni katika Sunnah?

Jibu: Ndoa Sha´abaan ni mubaha , hakuna fadhila maalum. Fadhilah zimekuja kuoa baina ya ´iyd mbili, Mtume (´alayhis-Salaam) alimuoa ´Aaishah au kwa maana hii baina ya ´iyd mbili. Kadiri utavyoweza, ni mamoja ikiwa ni Shawwal au Dhul-Qa’dah. Ama mbali na hiyo miezi ni mubaha isipokuwa tu wakati wa Ihraam. Ikiwa wewe ni Muhrim , sawa ikiwa ni Hajj au ´Umrah haijuzu kufanya ndoa. Wala haijuzu kuchumbia wala kuchumbiwa, kwa kuwa ni Muhrim. Lakini kwa mtu ambae si Muhrim wakati wowote anaweza kuoa au kuolewa.

Swali: Kuoa baada ya ´Aswr?

Jibu: Hakuna kitu. Wakati wowote sawa usiku au mchana mtu anaweza kufanya ndoa.

Check Also

Kufanya sherehe inapoisha nifasi ya mwanamke siku arubaini

Swali: Ipi hukumu ya “al-Arba´iyniyyah” yaani mwanamke mwenye nifasi damu yake inapokatika na akatwahirika damu …