Ahmad bin Hanbal kuhusu Khawaarij

Abu ´Abdillaah Ahmad bin Hanbal amesema:

“Usiwauzie chakula na nguo Khawaarij na usinunue chochote kutoka kwao. Khawaarij ni majambazi na ni watu waovu.”

“Usizungumze nao na usiwaombee du´aa.”

“Khawaarij ni watu waovu. Sijui kama kuna mtu yeyote katika ardhi muovu zaidi kuliko wao.”

Check Also

Sisi dhidi ya ulimwengu

Alikuwa akiitwa Abu Zakariyyah Yahyaa bin ´Awn bin Yuusuf al-Khuzaa´iy al-Qayrawaaniy al-Maalikiy. Baba yake alikuwa …