Kumtii Mtume ni njia ya kuelekea Peponi

Check Also

Miongoni mwa I´tiqaad za Raafidhwah juu ya Ahl-us-Sunnah