1. Kushuka kupitia mapokezi ya ´Aliy bin Abiy Twaalib