Mke amtii mume anayemwamrisha kuvaa suruwali?

Swali: Je, mume anaweza kumuamrisha mke wake kuvaa suruwali [nyumbani] kwake tu?

Jibu: Hapana, asimuamrishe hilo. Asimuamrishe hilo, kwa kuwa suruwali si katika mavazi ya wanawake khaswa katika jamii yetu hii. [Mume] akimpa ruhusa, atampa ruhusa katika hali nyinginezo zisizokuwa hizi na ataichukulia sahali katika kuivaa. Asimwamrishe mke wake kufanya munkari, amuamrishe kufanya mazuri.

Check Also

Kufanya sherehe inapoisha nifasi ya mwanamke siku arubaini

Swali: Ipi hukumu ya “al-Arba´iyniyyah” yaani mwanamke mwenye nifasi damu yake inapokatika na akatwahirika damu …