Katika sifa za Hizbiyyuun na Khawaarij ni kuwatukana wanawachuoni wa Sunnah

  Download