Haki haifikiwi kupitia maandamano

Swali: Je, maandamano dhidi ya watawala makafiri…

Jibu: Maandamano hayajuzu kwa kuwa yanapelekea kumwaga damu na kuharibu miji na mali. Haki haifikiwi kwa kupitia maandamano. Inafikiwa kwa kupitia njia za Kishari´ah ikiwa kama kuna uwezekano. Ikiwa waislamu wanaweza hilo itakuwa kwa njia hiyo, vinginevyo waislamu watatakiwa kusubiri mpaka pale ambapo Allaah atawasahilishia faraja.

Check Also

Pale ambapo maandamano yanapelekea katika madhara makubwa zaidi

Kwanza ikiwa mtawala ni muislamu na hajatoka katika Uislamu, haijuzu kabisa kumfanya uasi. Atafanyiwa subira. …