Dawa kwa mwanamke ambaye hataki kuzaa

Swali: Mke wangu anakataa kuzaa na sisi tuko na mtoto mmoja kwa hoja ya kwamba hali ya kimaisha hairuhusu kuwa na watoto wengi kutokana na majukumu na mengineyo. Ni ipi hukumu ya kauli yake?

Jibu: Mtoto riziki yake inatoka kwa Allaah. Haitoki kwa baba yake wala mama yake. Ama ikiwa hataki kushika mimba, kuna dawa: mtafutie mke mwengine pamoja naye. Oa mke mwengine juu yake ambaye atakuzalia watoto.

Check Also

Kuoa zaidi ya mke mmoja kunajuzu pale mume anajiamini uadilifu

Swali: Tunaomba uzungumzie juu ya kuoa wake wengi na vipi mwanaume atangamane na wake zake? …