al-Fawzaan kuhusu aliyekufa katika maadamano

Swali: Ni ipi hukumu ya mwenye kufa katika maandamano dhidi ya mtawala wa Kiislamu?

Jibu: Amekosea na Allaah ndiye anajua zaidi. Hukumu yake iko kwa Allaah, lakini amekosea.

Check Also

Pale ambapo maandamano yanapelekea katika madhara makubwa zaidi

Kwanza ikiwa mtawala ni muislamu na hajatoka katika Uislamu, haijuzu kabisa kumfanya uasi. Atafanyiwa subira. …