98. Athar ”Nilimuona wakati Ibn ´Umar alipofika kutoka safarini… ”

99 – ´Aliy ametuhadithia: Sufyaan ametuhadithia: ´Abdullaah bin Diynaar amenihadithia:

”Nilimuona wakati Ibn ´Umar alipofika kutoka safarini, basi huingia msikitini akasema:

السلام عليك يا رسول الله، السلام على أبي بكر، السلام على أبي

”Amani iwe juu yako, ee Mtume wa Allaah! Amani iwe juu yako, ee Abu Bakr! Amani iwe juu yako, ee baba yangu!”

Halafu akaswali Rak´ah mbili.”[1]

[1] Cheni ya wapokezi ni Swahiyh. Sufyaan ni Ibn ´Uyaynah na ´Aliy ni Ibn ´Abdillaah al-Madiyniy.

  • Mhusika: Imaam Ismaa´iyl bin Ishaaq al-Maalikiy
  • Mfasiri: Firqatunnajia.com
  • Marejeo: Fadhwl-us-Swalaah ´alaan-Nabiy, uk. 83-84
  • Imechapishwa: 18/02/2024
  • taaliki: Imaam Muhammad Naaswir-ud-Diyn al-Albaaniy