1. Kushuka kwa Allaah usiku wa nusu Sha´baan kupitia mapokezi ya Abu Bakr as-Swiddiyq