Mlango wa funga kutoka katika “ash-Sharh al-Mukhtaswar ´alaa Buluugh-il-Maraam”