Ziwahini fitina kwa kutenda matendo mema – Masjid Haafidhw al-Hakamiy