Kuhama kutoka katika mji wa kikafiri katika Biblia


1Bwana akawa amemwambia Abrahamu: “Ondoka kutoka nchi yako, uache jamii yako na nyumba ya baba yako, uende hadi nchi nitakayokuonyesha. 2Mimi nitakufanya taifa kubwa na nitakubariki, Nitalikuza jina lako, nawe utakuwa baraka. 3Nitawabariki wale wanaokubariki, na yeyote akulaaniye nitamlaani; na kupitia kwako mataifa yote duniani yatabarikiwa.”

4Hivyo Abrahamu akaondoka kama Bwana alivyokuwa amemwambia; naye Loti akaondoka pamoja naye. Wakati Abrahamu alipoitwa aondoke Harani, alikuwa na miaka sabini na mitano. 5Abrahamu akamchukua Sarai mkewe pamoja na Loti mwana wa ndugu yake, mali zote walizokuwa nazo pamoja na watu aliokuwa amewapata huko Harani, wakasafiri mpaka nchi ya Kanaani, wakafika huko.

  • Mfasiri: Firqatunnajia.com
  • Marejeo: Mwanzo 12:1-05