Hima yako isiwe katika jambo lolote zaidi ya elimu – Abu Ahmad Awesu