1. Suala la kwanza: Maana ya twahara, ubainifu wa umuhimu wake na vigawanyo vyake