1. Suala la kwanza: Sababu zinazojuzisha kutofunga Ramadhaan