Makosa ya kufasiri Basmalah kwamba ni kuneemesha zile neema ndogo na kubwa

  Download