Ibn ´Uthymiyn kuhusu kugusu tupu ya mtoto wakati wa kumtawaza

Swali: Mwanamke mwenye wudhuu´ akigusa uchi wa mtoto wudhuu´ wake unatenguka?

Jibu: Wudhuu wa mwanamke hautenguki akimgusa mtoto wake au akagusa dhakari yake au tupu yake. Kwa kuwa hilo halitengui wudhuu´. Hata kule mwanaume akigusa dhakari yake, hakutengui wudhuu´ isipokuwa ikiwa ni kwa matamanio. Ama ikiwa ni bila ya matamanio, imependekezwa kutia wudhuu´ lakini sio wajibu.

Check Also

Kwanini nyama ya ngamia inachengua wudhuu´?

Swali: Ni sababu ipi na ni kwa nini nyama ya ngamia inachengua wudhuu´? Jibu: Allaah …