Tafsiri ya Aayah za swawm [Tafsiyr Aayaat-is-Swiyaam] – Ahmad an-Najmiy


   Download