Majina ya kiume yenye kuanza kwa ظ


Dhwaafir-ظافر

Dhwahiyr-ظهير