Majina ya kike yenye kuanza kwa ه


Haajar -هاجر

Hudaa -هدى

Hind -هند

Hayaa’ –هياء