Kutokudhibiti matumizi sahihi ya ulimi

Check Also

Miongoni mwa I´tiqaad za Raafidhwah juu ya Ahl-us-Sunnah