Kutengemaa kwa moyo ni kutengemaa kwa viungo – Abu Sufyaan Jamada


   Download