Kumwingilia mke wakati wa nifasi

Swali: Ni ipi hukumu mume akimjamii mke wake na yeye ana nifasi pasina kukusudia kwa kudhania kwamba amekwishatwaharika? Na ni ipi hukumu ikiwa atamjamii kwa kukusudia pia?

Jibu: Hukumu ni kwamba amuombe Allaah msamaha na atubu Kwake. Juu yake ana tawbah na Istighfaar.

Check Also

Pato la haramu kwa shangazi mgonjwa na muhitajiaji

Swali: Nilipata mali kwa njia ya haramu. Je, inajuzu kumpa nazo shangazi yangu ambaye ni …