Kumjua Allaah kwa kumpwekesha na kuachana na shirki


   Download