al-Hath ´alaa ijtimaa´ Kalimat-il-Muslimiyn (as-Sa´diy)