10. Sura ya kumi: Hitimisho katika kubainisha hukumu zinazohifadhi utukufu wa mwanamke na kulinda heshima yake