67. Mlango kuhusu maneno Yake (Ta´ala) “Hawakumkadiria Allaah inavyostahiki kukadiriwa!”