48. Mlango kuhusu anayekifanyia mzaha kitu kilichotajwa ndani yake jina la Allaah, Qur-aan au Mtume