37. Mtu kufanya kitendo kwa ajili ya dunia ni katika shirki