35. Katika kumwamini Allaah ni kule kuwa na subira juu ya makadirio ya Allaah