6. Kushuka kwa Allaah kupitia mapokezi ya Abu Sa´iyd na Abu Hurayrah