4. Kushuka kwa Allaah kupitia mapokezi ya Abu Hurayrah