3. Kushuka kupitia mapokezi ya ´Abdullaah bin Mas´uud