2. Kushuka kwa Allaah kupitia mapokezi ya Jubayr bin Mutw´im