4. Kushuka kwa Allaah usiku wa nusu ya Sha´baan kupitia mapokezi ya Kathiyr bin Murrah al-Hadhwramiy