2. Kushuka kwa Allaah usiku wa nusu ya Sha´baan kupitia upokezi wa Mu´aadh bin Jabal