11. Kushuka kwa Allaah kupitia mapokezi ya Abud-Dardaa´