10. Kushuka kwa Allaah kupitia upokezi wa ´Uthmaan ath-Thaqafiy