04. Mlango wa nne: Maneno na vitendo vinavyopingana na Tawhiyd na kuipunguza