03. Mlango wa tatu: Ubainifu wa shirki na upindaji katika maisha ya mtu