8. Watu wenye makosa makubwa ambayo wanachuoni wametahadharisha