al-Wusswaabiy msimamo kwa Ahl-ul-Bid´ah

Hamna post yoyote katika kipengele hiki