Udhhiyah – Kuchinja katika mnasaba wa ´Iyd-ul-Adhwhaa