Kitabu cha twahara kutoka katika kitabu “ash-Sharh al-Mukhtaswar ´alaa Buluugh-il-Maraam”