5. Matahadharisho ya kuongea wakati wa Khutbah ya ijumaa kutoka katika “Swahiyh-ut-Targhiyb wat-Tarhiyb”