2. Kuoga siku ya ijumaa kutoka katika “Swahiyh-ut-Targhiyb wat-Tarhiyb”